test

Människa

Människa Samtal-psykosyntes och MULTIVIB vibroakustisk terapi VAT.

Hur vi arbetar
Wik Human Therapy arbetar med självutveckling och friskvård. Vi betraktar individen ur ett helhetsperspektiv och arbetar med kropp, känslor, själ och intellekt med hjälp av samtalsstöd - psykosyntes, ljus och ljud samt en unik serie örtpreparat.

Psykosyntesen brukar ställa följande frågor:
• Var befinner du dig i ditt liv just nu?
• Vad är det som börjar komma fram?
• Vad är det som hindrar?
• Vilka kvaliteter behöver du mer av för att komma vidare?

Det som hindrar brukar vara smärtsamt och kan uttryckas i kroppen eller som en själslig/psykisk smärta. Oavsett vilket så kräver smärtan att vi stannar upp och lyssnar, för den har något viktigt att berätta, ofta av avgörande betydelse för vår utveckling som individer och människor.

Wik Human Therapy erbjuder samtalsstöd - psykosyntes och Multivib vibroakustisk terapi (VAT).

De olika terapiformerna erbjuds var för sig och i olika kombinationer utifrån den enskilde individens behov och önskemål.