test


 
Lågfrekvent ljudmassage via madrass.
 
Lämpliga frekvenser lindrar stress, smärta, astma, KOL, cystisk fibros, stroke, cirkulations- och blodtrycksrubbningar m.m. Kan fungera som ett stimulerande joggingpass för rörelsebegränsade personer.  Vi har arbetat med den här formen av vibroakustisk massage sedan 2006 och har mycket goda resultat.

Ljudvågorna överförs till kroppen via en förstärkare som är ansluten till ett antal högtalare utan membran i en madrass.

Den norske uppfinnaren Olav Skille har sedan slutet av 1960-talet utvecklat den vibroakustiska terapin, Multivib, från en kombination av musikvibrationer och pulserande låga frekvenser av sinustoner (rena toner utan övertoner) till att nu endast innehålla de senare. De låga frekvenserna är mer verksamma än de höga.

Det finns många undersökningar beskrivna i litteraturen om positiva effekter av VAT.