Samtal - Psykosyntes

Vi är diplomerade samtalsterapeuter i psykosyntes och har i psyko- syntesen funnit enkla och dynamiska metoder och modeller. Dessa är lätta att ta till sig och fungerar i det dagliga livet.

Vill du veta mer om psykosyntes?
Här nedan följer en kortfattad information om Roberto Assagioli och hans psykosyntes. För mer information, läs vidare på de olika utbildnings-institutens hemsidor.

Roberto Assagioli (1888-1974) var en italiensk psykiater och den som i början av seklet formulerade psykosyntesens teorier. Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen där både Freud och Jung såg honom som den italienska psykoanalysens ledare. Assagioli bröt sig dock ur den freudianska ortodoxin då han fann den för begränsad och med för stort fokus på det sjuka hos människan. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer men som tidvis fungerar sämre. Han ville skapa en psykologi som gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt.
Läs vidare på Psykosyntesförbundets hemsida.

”Psykosyntesen betraktar människan utifrån ett holistiskt perspektiv som både omfattar våra omedvetna djup och våra outforskade höjder, både det som är patologiskt och det inom oss som är oskadat och ständigt helt. Vi har en historia som format oss på gott och ont, men vi har också en kreativ potential, en önskan att läka och leva i enlighet med vår djupaste identitet. Viljan att ständigt se individen ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.”
Läs vidare på Psykosyntesakademins hemsida.

”Inom psykosyntes är människan en helhet, där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i dr Roberto Assagiolis psykosyntes.”
Läs vidare på Humanovas hemsida.

”Metoder som används inom psykosyntes påskyndar och förstärker den naturliga utvecklingsprocessen och kan användas inom olika områden, såsom t.ex. terapi, ledarskapsutveckling, personalvård och utveckling.”
Läs vidare på Psykosyntesinstitutets hemsida